Pokladník spolku.

Pokladní spolku Tenisová rodina. Vedení a zapisování účetních operací vedených na BÚ spolku. Sledování a dohled nad placením členských příspěvků.