1. Místopředseda spolku

Zástupce předsedy spolku Tenisová rodina. Hlavní dohled nad organizací turnajů v jednotlivých areálech.