Dohoda s PO Sport Česká Lípa


Dohoda s PO Sport Česká Lípa o cenách pronájmů vnitřních i venkovních kurtů pro naše členy a členky.

Tabulka pronájmů .jpg

Smlouva s PO Sport Česká Lípa - strana č.1.jpg

Smlouva s PO Sport Česká Lípa - strana č.2.jpg